Algemene voorwaarden Hotel de Vassy

Op al onze overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing.

Bekijk de algemene voorwaarden